Ansattdetaljer: Anwar Poya - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Anwar Poya

Poya
Medlem, Opplæringskomiteen

Telefon, intern:
Telefon, arbeid:
Telefon, mobil:

Faks:
E-post:

stilling(er): Medlem, Opplæringskomiteen
Virksomhet: Fylkestinget
Avdeling: Arbeiderpartiet