Ansattdetaljer: Elin Johanne Tvete - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Elin Johanne Tvete

Tvete
Medlem, Fylkesutvalget
Leder, Opplæringskomitéen

Telefon, intern:
Telefon, arbeid:
Telefon, mobil: +4741293357

Faks:
E-post:

stilling(er): Medlem, Fylkesutvalget
Leder, Opplæringskomitéen
Virksomhet: Fylkestinget
Avdeling: Senterpartiet

Gruppeleder Sp