Ansattdetaljer: Tor Prøitz - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tor Prøitz

Prøitz
Medlem, Samferdselskomiteen
Medlem, Næring og kulturkomiteen

Telefon, intern:
Telefon, arbeid:
Telefon, mobil:

Faks:
E-post:

stilling(er): Medlem, Samferdselskomiteen
Medlem, Næring og kulturkomiteen
Virksomhet: Fylkestinget
Avdeling: Høyre