Ansattdetaljer: Stein Cato Røsnæs - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Stein Cato Røsnæs

Røsnæs

Telefon, intern:
Telefon, arbeid:
Telefon, mobil: +4747824811

Faks:
E-post:

stilling(er):
Virksomhet: Regionalutviklingsavdelingen
Avdeling: Kulturseksjonen

Spesielt ansvar for spillemidler til idrettsanlegg.