Ansattdetaljer: Rolf Sigmund Klerud - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Rolf Sigmund Klerud

Klerud
Vararepresentant
Leder, Kontrollutvalget

Telefon, intern:
Telefon, arbeid:
Telefon, mobil: +4790672290

Faks:
E-post:

stilling(er): Vararepresentant
Leder, Kontrollutvalget
Virksomhet: Fylkestinget
Avdeling: Høyre

KONT Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat