Ansattdetaljer: Ole Haabeth - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Ole Haabeth

Haabeth
Fylkesordfører
Leder, Fylkesutvalget
Leder, Administrasjonsutvalget

Telefon, intern:
Telefon, arbeid: +4769117408
Telefon, mobil: +4790858708

Faks:
E-post:

stilling(er): Fylkesordfører
Leder, Fylkesutvalget
Leder, Administrasjonsutvalget
Virksomhet: Fylkestinget
Avdeling: Arbeiderpartiet