- Dere er på god vei - Østfold fylkeskommune internettportal
 

- Dere er på god vei

Jostein Haug tar i mot billetter fra Aud Tennø, Gry Rustad Pettersen og Jon-Ivar Nygaard

- Vi må fortette byene enda mer, gjøre det enklere å bruke sykkel og kollektivtransport. Og slutte å bygge kjøpesentra utenfor sentrum. Gjør vi det, kommer biltrafikken til å gå ned.
Det var hovedbudskapet til Aud Tennøy. Hun jobber i Transportøkonomisk Institutt og var en av innlederne under den årlige Bypakkekonferansen.

Foto: Samferdselssjef Jostein Haug for anledningen antrukket som bussjåfør. Aud Tennøy, prosjektleder Gry Rustad Pedersen og ordfører Jon-Ivar Nygaard.
 

Konferansen handlet om hvordan vi skal få flere mennesker til å la bilen stå og hvordan legge bedre til rette for at folk skal velge sykkel, buss og gange - til og fra jobb og fritidsaktiviteter.

Sarpsborg og Fredrikstad i Bypakke Nedre Glomma står nå overfor store byggeprosjekter på vei, sykkelveier, fortau, jernbane og kollektiv. Aud Tennøy minnet om at også arealpolitikken har stor betydning for om vi kan nå målet om få redusert biltrafikken.

- Hvor en bygger nytt og hvor man legger nøring og arbeidsplasser, også er svært viktig for om folk setter seg i bilen eller om de heller tar bena fatt eller sykler, sa Tennøy.

Hun hadde følgende klare råd til politikerne:
- Kompakte byer gir mindre biltrafikk enn spredte byer. Tendensen er helt tydelig: Jo tettere byen er, jo mindre biltrafikk får vi. Men det er ikke bare bra for biltrafikken. Tettere byer, gir også mer handel, mer folk, liv og røre - det gir byer som flere vil bo i, sa Aud Tennøy.

Hun mente Nedre Glomma har tatt mange gode valg.
- Dere er på god vei. Dette handler om å ha flinke og engasjerte fagfolk som står på. Og politikerne som tør å ta tydelige valg, sa Tennøy.

Hun kom med noen klare anbefalinger:

  • Bygge nye arbeidsplasser, boliger og handel i og ved sentrum i stedet for som fortsatt byspredning
  • Styrke sentrum og lokalsentre, stoppe utbygging av kjøpesentre
  • Forbedre kollektivtilbudet
  • Legge til rette for sykling og gåing
  • Bruke restriktive virkemidler mot biltrafikken
Bypakkekoferanse_sal_420

Omlag 100 mennesker hadde funnet veien til Hafslund hovedgård til Bypakke-konferansen. Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård mener at mange av anbefalingene allerede er tatt inn i Bypakke Nedre Glomma.

- Det er fint å få bekreftet at vi tenker riktig, selv om det selvsagt er langt igjen, sier Nygård.

Samferdselssjef Jostein Haug i Østfold fylkeskommune minnet om at Nedre Glomma er heldig som er en av ni byområder som staten nå satser penger på gjennom bypakkemidler.

- Det skjer mye spennende og riktig som jeg tror vil øke kollektiv og sykkelandelen. Men samtidig må vi huske hvor vi er: Vi er på nest siste plass av disse byene. Bare fem prosent av alle reiser i Nedre Glomma skjer med kollektivtrafikk. Dette skal vi klare å gjøre noe med. Vi får det til hvis vi vil, sa Haug.

- Det er nok parkeringsplasser i Fredrikstad

Parkeringssituasjonen i Sarpsborg og Fredrikstad var også tema. Synne Dækko Næss i Fredrikstad kommune har undersøkt parkeringssituasjonen i byen.

- Til en hver tid står over halvparten av alle parkeringsplasser tomme. Så det er ikke mangel på parkeringsplasser, sa Dækko Næss.

Hun viste til at Fredrikstad har som mål å ha færre biler i de indre sentrumsgatene. Og at folk som kommer med bil, heller skal parkere i p-husene som ligger i ring rundt indre sentrum.
- Da frigjør man plass til mennesker. Det gir en mer levende og attraktiv by, sa hun.

Sykkelsjef Rune Gjøs fra sykkelprosjektet i Oslo kommune, fortalte om en viktig erfaring fra hovedstaden.
- Alt handler ikke om å bygge nytt. Det viktigste vi har tatt tak i, er å vedlikeholde de sykkelveiene vi har. Vi feier hele året, sørger for god oppmerking og har fjernet hindringer for syklistene. Enkle grep, men tilbakemeldingene har vært veldig mange og veldig gode, sa Gjøs.

Foto: Martin Norderhagen

Sist oppdatert: 07.04.2017 Kristin Hermansen Josefsen