Skolesak til kontrollutvalget - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Skolesak til kontrollutvalget

Nabbetorp

Fylkestinget vedtok torsdag enstemmig å be kontrollutvalget se på saken om flytting av Østfold fylkeskommunale skoles avdeling på Nabbetorp til Kalnes. Politikerne mente de fikk alt for liten tid og få valgmuligheter da avgjørelsen skulle tas.

Saken var den eneste som var til behandling da fylkestinget møttes torsdag. Østfold fylkeskommunale skole er et grunnskoletilbud til elever med spesielle behov, og har per i dag to avdelinger: På Papeibakken i Sarpsborg, og på Nabbetorp i Fredrikstad. I Fredrikstad går leieavtalen ut ved årsskiftet, og jobben med å finne nye og egnede lokaler endte med et forslag om å flytte til egen eiendom, på Sagtomta på Kalnes videregående skole.

Fylkestinget endte med  enstemmig å vedta flytting, men var svært kritiske til måten saken var behandlet på, og fattet derfor et tilleggsvedtak om å be kontrollutvalget se på saken.

- Ugreit

- Dette er en litt ugrei sak. Vi opplever at opplysningene om Nabbetorp kom alt for sent til politisk behandling, og dermed føler vi oss tvunget til akseptere administrasjonens anbefaling. Vi vil derfor be kontrollutvalget se på om vi fikk denne alt for sent for å unngå liknende situasjoner senere. Jeg er ikke i tvil at løsningen på Kalnes blir en god skole for elevene, men argumentene som framføres for Kalnes, kan brukes på nær sagt hvor som helst, sa Høyres Simen Nord da han målbar kritikken og fremmet forslag om å be kontrollutvalget se på saken..

Fylkesrådmann Anne Skau beklaget at politikerne hadde fått saken sent, men påpekte at saken om den fylkeskommunale skolen ligger inne i økonomiplanen, og at fylkestinget hadde en sak på bordet for to år siden om tilstanden ved Nabbetorp.
- Det har vært jobbet mye og lenge med denne saken. Sagtomta på Kalnes var en rask løsning for å opprettholde tilbudet, sa hun

Fylkesordfører Ole Haabeth mente det er generelt uheldig når valgmulighetene svekkes som følge av tidspress, men understreket også at dette ikke var noe mønster i sakene som kommer til politisk behandling.

Vedtaket var enstemmig

Les saksframleggetSist oppdatert: 16.03.2017 Fredrik Andreas Norland