Tid for å søke midler... - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tid for å søke midler...

Illustrasjonsfoto om miljø

... til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Søknadsfrist: 15. mars.

Har dere ideer, satsinger og prosjekter som styrker landbruksnæringen i møte med framtidas produksjonsmessige og miljømessige utfordringer - og muligheter?

Østfold fylkeskommune har ansvaret for fordeling av tilskudd til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket, og nå er tiden for å søke.

Les mer om årets prioriteringer og krav til søknaden.

Søknadsfrist er 15.mars 2017.

Sist oppdatert: 14.02.2017 Fredrik Andreas Norland