Nye nettsider - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Nye nettsider

Arbeidsbord med verktøy for webdesign

Østfold fylkeskommune skal få nye nettsider. Det gjelder både denne nettsiden www.ostfoldfk.no, samt 12 skoler, som finnes på egne unike webadresser.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Lansering

VI har som mål at nettstedet ostfoldfk.no skal lanseres i august 2017.
Deretter vil skolenes nettsider lanseres i løpet av skoleåret 2017/18. Dette vil avtales mer konkret med skolene underveis i prosjektet.

Hvor er vi nå?

For å best mulig innsikt i hva brukerne ønsker av våre nettsider har vi gjennomført telefonintervjuer med representanter for ulike brukergrupper, hatt spørreundersøkelser ute på våre nettsider, samt gjennomgått ulike statistikker.

14. mars ble det avholdt en workshop med representanter for ulike fagområdet i sentraladministrasjonen, for å definere hva som skal med på nettsidene våre, hva som skal prioriteres opp og ned - altså hvilken hovedstruktur vi ser for oss på ostfoldfk.no.

Her er en liten liten titt på hva vi drev med på workshopen:


Lignende workshop for skolenes nettsider blir avholdt 19. april.

Grov tidsplan

Februar 2017:
- Brukerundersøkelser

Mars 2017: 
- 14. mars. Workshop: Layout og strukturbyggingen for ostfoldfk.no starter: Det utarbeides skisser for hvordan de nye nettsidene skal se ut. Byggingen av en god informasjonsarkitektur starter

- Avdelingene starter arbeidet med å gjennomgå (sine) dagens nettsider, identifisere feil, mangler og behov - og foreslå endringer og planlegge når nytt innhold skal produseres - og av hvem. Utpeker innholdsansvarlige.
Skolene utpeker innnholdsansvarlige

- 25. mars. Workshop: Felles oppstartsmøte for innholdsansvarlige på ostfoldfk.no

- 31. mars. Skrivekurs for innholdsansvarlige på ostfoldfk.no

April 2017:
-
Innholdsproduksjonen i linjen igangsettes

- Nettsidene bygges og utformes av leverandør i samarbeid med arbeidsgruppa

- 19. april. Workshop: Layout og strukturbyggingen for skolesidene starter: Det utarbeides skisser for hvordan de nye nettsidene skal se ut. Byggingen av en god informasjonsarkitektur starter

- Skolene starter arbeidet med å gjennomgå (sine) dagens nettsider, identifisere feil, mangler og behov - og foreslå endringer og planlegge når nytt innhold skal produseres og av hvem

Mai/juni 2017:
- Demonstrasjon/opplæring i linjen i ny publiseringsløsning

- Start publisering/vi begynner å legge ut saker/innhold

- Tekniske forhold ferdigstilles

August 2017:

- Nye ostfoldfk.no blir lansert

- Evalueringer/videreutvikling/feilrettinger

September-desember 2017:

- Opplæring i ny publiseringsløsning for skolene

- Skolenes nettsider fylles med nytt innhold

- Lansering av skolenes nettsider: Forløpende og innen skolestart 2018

Bakgrunn

Østfold fylkeskommunes nåværende nettportal så dagens lys i 2000. Behovet for nye og moderne tekniske løsninger med økt brukervennlighet, og ikke minst et mer spenstig og tidsriktig visuelt uttrykk, har lenge vært overmodent.

1. mars 2016 vedtok Fylkesrådmannens ledergruppe at Østfold fylkeskommune skal igangsette arbeidet med å anskaffe en ny publiseringsløsning og bygge nye nettsider. I vedtaket heter det at ny løsning skal være på plass og lansert sommeren 2017. Dette prosjektet skal ivareta kommunikasjonen ut mot publikum gjennom våre internettsider. Samtidig jobbes det med nye løsninger for intern samhandling/kommunikasjon. Dette prosjektet kalles "samhandlingsprosjektet" og ledes av IT-seksjonen.

Informasjonsseksjonen har ansvaret for prosjektet som skal innføre nye nettsider, og dette arbeidet startet i begynnelsen av februar 2017.

Spørsmål eller innspill?

Har du noen spørsmål eller innspill ta gjerne kontakt med webredaktør Kristin H Josefsen.

Sist oppdatert: 22.03.2017