Møteplan 2016 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Møteplan 2016

Trykk på den enkelte møtedato for å se sakspapirer

Jan.
Feb.
Mars
Apr.
Mai
Juni
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Des.
Fylkestinget   18. 17. 21.       22. 23.  22.  22. 26.   7. 8.
Fylkesutvalget   11. 10. 14. 21. 9.   15. 20. 24. 15.
Næring og kulturkomiteen 2. 10. 13. 8. 14. 19. 23.
Opplæringskomiteen   3. 9. 12. 7.    13. 17. 22.  
Samferdselskomiteen 3. 9. 12. 7.              13. 18. 22.
Folkevalgtopplæring 17. 13.
Fylkestrafikk-sikkerhetsutvalget 9. 7. 22.
Administrasjonsutvalg     13. 6.   21.  
Eldrerådet 5. 8. 3. 9. 14. 18.
Flerkulturelt råd 3. 6. 1. 7. 12. 16.
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4. 7. 2. 8. 13. 17.
Styret for Ungdommens fylkesråd 5. 31. 6. 11. 15.
HAMU/AMU 5.   3.       18.  
Internasjonalt forum 29.    29.        30.
Kontrollutvalget  10. 9. 5. 1.   7. 9.


14. 

Styret for Østfoldhelsa    4.   7. 1.   7. 16.
Særskilt klagenemnd for forvaltningssaker
(lukkede møter)
26. 29. 3.  14.   6. 11. 15.  
Ungdommens fylkesråd         31. 1.             25.-26.     
Yrkesopplærings-
nemnda
4.   7.   2.    12.  13. 17.   
Østfoldrådet  8. 4.           24.    


Sist oppdatert: 08.12.2016