Utvalgssekretærer - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Utvalgssekretærer

Oversikt over hvem som er utvalgssekretærer for de ulike utvalg.


Fylkestinget
• Utvalgssekretær: Anne-Lise Kristoffersen og Kjerstin Berg

Fylkesutvalget
• Utvalgssekretær: Anne-Lise Kristoffersen og Kjerstin Berg
 
Næring- og kulturkomiteen
• Utvalgssekretær: Margrethe Corneliussen
 
Samferdselskomiteen
• Utvalgssekretær: Kjerstin Berg

Opplæringskomiteen
• Utvalgssekretær: Ellen Merethe Engebretsen
 
Administrasjonsutvalget og forhandlingsutvalget
• Utvalgssekretær: Kjerstin Berg
 
HAMU
• Utvalgssekretær: Anne-Kirsten Jensen
 
AMU
• Utvalgssekretær: Anne-Kirsten Jensen

Yrkesopplæringsnemnda
• Utvalgssekretær: Ellen Merethe Engebretsen

 
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget
• Utvalgssekretær: Kjerstin Berg
 
Østfoldhelsa
• Utvalgssekretær: Ann Anthony
 
Eldrerådet
• Utvalgssekretær: Caroline Østvold
 
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Utvalgssekretær: Caroline Østvold
 
Flerkulturelt råd
• Utvalgssekretær: Caroline Østvold
 
Særskilt klagenemnd for forvaltningssaker
• Utvalgssekretær: Caroline Østvold
 
Internasjonalt forum
• Utvalgssekretær: Anne-Lise Kristoffersen
 
Østfoldrådet
• Utvalgssekretær: Anne-Lise Kristoffersen
 
Konferansestyret for Østfoldkonferansen
• Utvalgssekretær: Ellen Merethe Engebretsen

 
Fylkesrådmannens ledergruppe
• Utvalgssekretær: Caroline Østvold

Fylkesvalgstyret (annen hvert år)
• Utvalgssekretær: Anne-Lise Kristoffersen
 
Valgkomiteen (arbeidsutvalg i valgåret)
• Utvalgssekretær: Anne-Lise Kristoffersen

Regionalt partnerskapsfond
• Utvalgssekretær: Caroline Østvold
 
RPP for Grenseløst Samarbeid
• Utvalgssekretær: Kjerstin Berg

Generalforsamling Østfold Bompengeselskap 
• Utvalgssekretær: Anne-Lise Kristoffersen og Kjerstin Berg

Sist oppdatert: 08.11.2015