Folkevalgtopplæring - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Folkevalgtopplæring

Opplæringen er i hovedsak knyttet til det folkevalgte organet du er medlem av, og gjennomføres høsten 2015 med ferdigstilling høsten 2016. Mye av opplæringen er lagt til de ordinære møtene i organet, men fylkesutvalget og komiteene har også egne opplæringsdager.

Presentasjoner fra opplæringen

Presentasjoner fra opplæringen vil forløpende bli lagt ut på denne siden.

Fylkestinget 18.02.16

Fylkesutvalget 11.02.16

Næring og kulturkomiteen 10.02.16

Samferdselskomiteen 03.02.16

 Næring og kulturkomiteen 02.02.16

 


Hva opplæringen omfatter

Grunnopplæring
Fylkestingets grunnopplæring startet 29. og 30. oktober 2015. Det vil i 2016 bli arrangert ytterligere to egne opplæringsdager for fylkestinget med fordypning i utvalgte temaer. Disse er fastsatt til 17. mars og 23. september.

Fag- og temaopplæring
Opplæringen for fylkesutvalget, komiteenes og øvrige utvalg kalles fag- og temaopplæring.
Fylkesutvalget startet opp 4. november, og komiteene 17. november. Komiteene har også egen opplæringsdag i februar 2016, uke 5.

Skrivebordet er klart!
Her får du informasjon om og praktisk hjelp i dataløsningen som Østfold fylkeskommune tilbyr folkevalgte, oppsett av privat pc og nettbrett, møtekalender mv. Egen innkalling er sent ut om dette kurset.

Annen opplæring
Du vil også få tilbud om følgende kurs:

  • Ny elektronisk løsning for reisegodtgjøring (vinter 2016)
  • Informasjonssikkerhet (elæringskurs) (høst 2015)
  • Mediekontakt og bruk av sosiale medier
  • Myndighetskontakt og lobbying
  • God formidling

Opplæringsmål

Det er fylkesutvalget som fastsetter rammene for folkevalgtopplæringen i Østfold fylkeskommune. Målet med opplæringen er:

  • Å gi innsikt og kompetanse om folkevalgtrollen, herunder samspillet med innbyggere, organisasjon og administrativ ledelse.
  • Å gi de folkevalgte innføring i og relevant faktakunnskap om forholdene i Østfold og i Østfold fylkeskommune - vårt ansvarsområde, planer og utfordringer samt innsikt i muligheter, handlingsrom og styringsverktøy. 
  • Å bidra til å utvikle en god felles kultur for det politiske arbeidet som skal utføres i perioden. Gjennom det skape en felles plattform for det politiske arbeidet i de ulike folkevalgte organene.

Programmets intensjon er å bidra til å skape trygghet og inspirasjon i rollen som folkevalgt, og engasjement og forståelse for det lokale selvstyret og fylkeskommunens oppdrag med å drive samfunnsutvikling og yte tjenester.

Sist oppdatert: 25.02.2016