Fylkesting, fylkesutvalg, komiteer, råd og utvalg - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkesting, fylkesutvalg, komiteer, råd og utvalg

Organisering av fylkesting, fylkesutvalg, komiteer, råd og utvalgFylkeskommunens styres av Fylkestinget.
Til hjelp i dette arbeidet er det også opprettet utvalg og komiteer:

Fylkesutvalget og de tre komiteene er valgt av fylkestinget, blant fylkestingets medlemmer.

I tillegg finnes flere styrer, råd og utvalg:

 
For å føre tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen finnes:

Sist oppdatert: 15.11.2016