Nyttig for deg som folkevalgt - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Nyttig for deg som folkevalgt

Vi har lagt til rette for at du som folkevalgt skal få en enklere politikerhverdag, og tilgang til dine nye arbeidsverktøy på en sikker måte. Fra ditt nye «skrivebord» får du tilgang til det du trenger enten du sitter på fylkeshuset, hjemme eller er på reise.

Fylkeskommunal PC

Er du folkevalgt med lederverv og stillingsressurs får du låne en fylkeskommunal PC. Når du slår på PCen, og logger deg på med ditt brukernavn og passord åpner du «skrivebordet».

Egen PC eller nettbrett

Har du egen PC eller nettbrett må du installere programvaren som er nødvendig for enkel og sikker tilgang til «skrivebordet». Trenger du hjelp og veiledning til dette er det bare å ta kontakt med IT-hjelpdesk eller stikke innom!

Hjelp til passord

Passordet må ha minimum åtte tegn.

  1. To av tegnene må være tall.
  2. Seks av tegnene må være en blanding av små og store bokstaver.
  3. Det er ikke tillatt med gjentagende mønster som : ababab, abcabcabc
  4. Det er ikke tillatt med reversert mønster som: abccba, abcddcba
  5. Det er ikke tillatt med brukernavn eller reversert brukernavn i passordet.
  6. Det er ikke tillatt med en forhåndsdefinert sekvens av tegn i passordet, Eks: ghijklmn
  7. Det er ikke tillatt med de norske bokstavene æ, ø, å, Æ, Ø, Å


 

Møteinnkallinger, dokumenter og protokoller


Du får møtevarsel på e-post og SMS, og kan enkelt samle møteinnkallinger med saksdokumenter og møteprotokoller i egne «notatblokker» (programmet OneNote). «Notatblokkene» inneholder sakliste som gjør det enkelt å orientere seg frem til de dokumentene du ønsker å lese, eller tilføye notater til.
En annet mulighet vil være å søke i alle «notatblokkene» og dine egne notater på sekunder.

Nyttige snarveier

Praktiske tips for en enklere politikerhverdag (pdf)

Østfold fylkeskommunes Informasjonssikkerhetsstrategi

Østfold fylkeskommunes Informasjonssikkerhetshåndbok

Østfold fylkeskommunes personvernerklæring

Østfold fylkeskommunes e-Innsyn utvalg

Østfold fylkeskommunes e-Innsyn postlister

 

Sist oppdatert: 09.11.2015