Rullering av regional plan for fysisk aktivitet 2018-2029 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Rullering av regional plan for fysisk aktivitet 2018-2029

Arbeid med å lage ny regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er i gang.

Planen handler om idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, og skal være Østfoldsamfunnets felles strategiske redskap for å lykkes med våre mål innenfor disse tre områdene.

Rulleringen tar utgangspunkt i gjeldende Regionalplan for fysisk aktivitet 2011 - 2014.

Vi ønsker å rette spesiell oppmerksomhet mot erfaringene med dagens gjeldende plan, samt endringer og hensyn som den nye planen bør ta høyde for.

Vi kaller planen "Østfold i bevegelse. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 - 2029," med kortnavn «Regional plan for fysisk aktivitet».

Har du innspill til planarbeidet?

Østfold fylkeskommune ønsker et tett og nært samarbeid med aktørene på disse områdene, og med innbyggerne. Vi oppfordrer til innspill og medvirkning. Bruk gjerne skjema på denne siden for innspill.

Send oss dine innspill på dette skjema .


Du kan også gjerne ta kontakt med vår rådgiver Elsie Brenne, epost elsbre1@ostfoldfk.no eller telefon 69 11 70 00. 

Framdrift:

  • 27. april 2017: Fylkesutvalget vedtar planprogrammet
  • Mai - Oktober 2017: Medvirkningsprosesser med aktuelle aktører
  • 10. mai.2017: Workshop med kommunene, idrettens og friluftslivets organisasjoner
  • Uke 36 2017: Innspillsmøter
  • November 2017 - April 2018: Høringsperiode
  • Juni 2018: Regional plan vedtas av fylkestinget

Aktuelle vedlegg:
 

Sist oppdatert: 04.05.2017