Helsefremmende videregående skoler - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Helsefremmende videregående skoler

Nettverk for helsefremmende videregående skoler.

logo

St. Olav ble den åttende videregående skolen i Østfold som ble godkjent som helsefremmende skole.

18.8.2016
----------------------------------------------------------------------------
Fysisk aktivitet på timeplanen virker

Yrkesfagmodellen
Fire videregående skoler i Østfold gjennomførte forrige skoleår et prosjekt om en time mer fysisk aktivitet på timeplanen hver uke, utenom kroppsøving. Skolene jobbet noe ulikt med prosjektet, men best resultater fikk de som inkluderte fysisk aktivitet som en del av undervisningen i programfaget. Karakterer i kroppsøving og programfag i intervensjonsklassene ble sammenlignet med tilsvarende fag, klasser og skoler de tre foregående skoleårene. Andelen elever som strøk i kroppsøving og programfag sank fra 11 % til 6 % i intervensjonsåret, og gjennomsnittskarakteren i de to fagene økte fra 3,3 til 3,7 i intervensjonsåret.
Politikerne i Østfold blir nå utfordret til å la dette bli et fast tiltak i videregående skole i Østfold.

4.1.2016
......................................................................................................................
Fagdag om ungdomshjernen og om å bygge god psykisk helse

"Alt vi omgir oss med påvirker vår psykiske helse" framholdt overlege i psykiatri, Stephan Just på fylkeskommunens fagdag om ungdomshjernen og psykisk helse. Hele foredraget kan leses her.
Politiførstebetjent Lasse Steve snakket om russituasjonen i Østfold, og om den viktige rollen skolen har sammen med foreldrene i å forebygge rusmisbruk.
Askim videregående skole har i to år jobbet med forebygging av rusmisbruk etter skolens Rusplan. Helsesøster Lise-Mette Solbrække er spesielt godt fornøyd med å ha et forebyggende team ved skolen.
Alf Andersen, rektor på Greåker videregående skole snakket om tilhørighet, verdier og kontaktlærerrollen. Kontaktlærerveiledningene til Greåker vgs finnes på skolens hjemmesider.  
Fagdagen ble avsluttet med temaet "Flinke piker", om jenter (og gutter) som har veldig høye krav til seg selv og egne prestasjoner.

14.10.2015
.......................................................................................................................

Rapporter fra prosjekt "Helsefremmende videregående skoler 2010 - 2013"

11.11.2013


Sist oppdatert: 29.03.2017