Nettverk for helsefremmende videregående skoler - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Nettverk for helsefremmende videregående skoler

St. Olav helsefremmende skole

St. Olav ble den åttende videregående skolen i Østfold som ble godkjent som helsefremmende skole.

Fylkesvaraordfører hilste til skolen og overrakte diplom som det synlige beviset på godt arbeid med folkehelse gjennom to år.

18.8.2016
----------------------------------------------------------------------------
Kantinene på videregående skole i gang med endringsarbeid

Kantinene på de videregående skolene i Østfold er i gang med arbeidet med å tilpasse oss de nye retningslinjene for mat og måltider i videregående skole.
På samling på Fredriksten hotell snakket vi om endring, om kantinæ som skolens hjerte og om hva de nye retningslinjene vil bety for oss.

23.2.2016
----------------------------------------------------------------------------
Fysisk aktivitet på timeplanen virker

Yrkesfagmodellen
Fire videregående skoler i Østfold gjennomførte forrige skoleår et prosjekt om en time mer fysisk aktivitet på timeplanen hver uke, utenom kroppsøving. Skolene jobbet noe ulikt med prosjektet, men best resultater fikk de som inkluderte fysisk aktivitet som en del av undervisningen i programfaget. Karakterer i kroppsøving og programfag i intervensjonsklassene ble sammenlignet med tilsvarende fag, klasser og skoler de tre foregående skoleårene. Andelen elever som strøk i kroppsøving og programfag sank fra 11 % til 6 % i intervensjonsåret, og gjennomsnittskarakteren i de to fagene økte fra 3,3 til 3,7 i intervensjonsåret.
Politikerne i Østfold blir nå utfordret til å la dette bli et fast tiltak i videregående skole i Østfold.

4.1.2016
.......................................................................................................................
Greåker videregående skole godkjent som helsefremmende skole

diplom

På årets siste skoledag markerte Greåker videregående skole at de er blitt godkjent som en helsefremmende skole. Stolt rektor Alf Andersen mottok diplom på vegne av skolen, fra leder i Opplæringskomiteen Elin Tvete. Skolens folkehelsekoordinator Unni Bay Johansen forklarer hva de har gjort på skolen for å bli en helsefremmende skole.

22.12.2015
......................................................................................................................
Fagdag om ungdomshjernen og om å bygge god psykisk helse

"Alt vi omgir oss med påvirker vår psykiske helse" framholdt overlege i psykiatri, Stephan Just på fylkeskommunens fagdag om ungdomshjernen og psykisk helse. Hele foredraget kan leses her.
Politiførstebetjent Lasse Steve snakket om russituasjonen i Østfold, og om den viktige rollen skolen har sammen med foreldrene i å forebygge rusmisbruk.
Askim videregående skole har i to år jobbet med forebygging av rusmisbruk etter skolens Rusplan. Helsesøster Lise-Mette Solbrække er spesielt godt fornøyd med å ha et forebyggende team ved skolen.
Alf Andersen, rektor på Greåker videregående skole snakket om tilhørighet, verdier og kontaktlærerrollen. Kontaktlærerveiledningene til Greåker vgs finnes på skolens hjemmesider.  
Fagdagen ble avsluttet med temaet "Flinke piker", om jenter (og gutter) som har veldig høye krav til seg selv og egne prestasjoner.

14.10.2015
---------------------------------------------------------------------------------------

Halden vgs feiret at de er en helsefremmende skole

Halden videregående skole feiret i dag at de er godkjent som helsefremmende skole. "Halden sin søknad om godkjenning som helsefremmende skole er grundig og veldokumentert", sa fylkesordfører Ole Haabeth da han overrakte gratulasjoner og diplom som det synlige beviset på godt utført arbeid.
Slik skal skolen jobbe videre for å vise at vi også kan være en helsefremmende skole, sier Kristin Støten, fornøyd.

Halden

Assisterende rektor Kristin Støten, rektor Arild Rød og folkehelsekoordinator Anne-Britt Borge.

9.9.2015
_________________________________________________

logo

Opplæring, kultur og helsekomiteen vedtok 2.6.2015 nye kriterier for helsefremmende videregående skoler og veileder til kriteriene. Skoler som søker om godkjenning som helsefremmende videregående skole må nå søke i forhold til disse.

28.8.2015
-------------------------------------------------------------------------------
Skolenes arbeid med å bygge god psykisk helse for elevene våre er forankret i "Strategi for psykisk helsearbeid i videregående skoler i Østfold", vedtatt av OKH i 2013. Her er innspill og ideer til rutiner, arbeidsmåter og tiltak.
Halden videregående skole har organisert det psykiske helsearbeidet i "Pyramiden", som synliggjør tiltak for "alle", "noen" og "få".
Kalnes videregående skole sin handlingsplan for god helse som blir gjeldende fra neste skoleår.

29.4.2015
-------------------------------------------------------------------------------
Østfold fylkeskommune har gjennomført en revidering av gjeldende kriterier for helsefremmende videregående skoler. Nettverket for helsefremmende videregående skoler ber nå om innspill til de reviderte kriteriene. Høringsfrist er 8.5. Høringsuttalelser kan sendes til elsbre1@ostfoldfk.no
Nye kriterier med tilhørende veileder legges fram til politisk behandling i juni 2015.

Forslag til nye kriterier for helsefremmende videregående skoler
Gjeldende kriterier for helsefremmende videregående skoler
Veileder til kriteriene.

15.4.2015
---------------------------------------------------------------------------------

I nettverk for helsefremmende skoler deltar Askim, Borg, Halden, Greåker, Kalnes, Malakoff, Mysen og St.Olav videregående skoler. Fire av skolene er godkjent som helsefremmende skoler, og de øvrige jobber med å bli det. Skolenes folkehelsekoordinatorer.

20.1.2015
____________________________________________________________
Medfinansiering av skolens folkehelsekoordinator

Skoler som kan dokumentere at de har minimum 20 % ressurs til folkehelsekoordinator får støtte til dette. For 2015 er beløpet satt til 80.000 kr i medfinansiering. Beløpet tildeles fra folkehelseseksjonen, og er avhengig av årlige budsjettrammer.

15.1.2015
_____________________________________________________________
Mandat for helsefremmende skoler

Nettverk for helsefremmende skoler i Østfold ble etablert i juni 2013, som en videreføring av arbeidet med prosjekt "Helsefremmende skoler". Nettverket har sammen utarbeidet et mandat for arbeidet, som også beskriver formålet med nettverket og organisering.

20.1.2014
______________________________________________________________
Sist oppdatert: 25.10.2016