Helsefremmende barnehager og grunnskoler - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Helsefremmende barnehager og grunnskoler

Nettverk for helsefremmende grunnskoler

Grunnskoler som er godkjente som helsefremmende skoler og skoler som har en ambisjon om å bli det, jobber sammen i nettverk for helsefremmende grunnskoler i Østfold. Nettverket møtes 1 - 2 ganger i halvåret. 
Neste møte i nettverket er i mai 2017, og tema blir blant annet skolerestaurant. 

For de tre skoleårene 2017 - 2020 har Østfold fylkeskommune fått en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med helsefremmende skoler gjennom RØRE-prosjektet. Skoler som ønsker å delta i prosjektet og å søke om midler til arbeid på egen skole må delta i nettverket. 
Skolen kan melde seg inn i nettverket ved å ta kontakt med Østfold fylkeskommune ved Cathrine Rød Gundersen, cathrirg@ostfoldfk.no, eller ved å skrive navn og mailadresse til skolens kontaktperson for nettverket i det elektroniske søknadsskjemaet til RØRE-prosjektet. 
 
28.3.2017  
.............................................................................................................................

Feiringer av helsefremmende barnehager og skoler

Diplom

Til sammen 15 virksomheter er nå godkjente, og starter jobben med å være helsefremmende ambassadører. Følg linken over for å se bilder fra feiringene. I august 2016 ble alle barnehager og grunnskoler i Østfold invitert til å delta i nettverk for helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler.

1.9.2016
--------------------------------------------------------------

Trivsel i skolen, og Well-being på norsk

Helsedirektoratet har lansert to faglige publikasjoner om psykisk helse og trivsel.
"Well-being på norsk" og "Trivsel i skolen".
Anbefales !!

15.10.2015
------------------------------------------------------------------
Fysisk aktivitet på timeplanen

Elever på fire videregående skoler i Østfold gjennomførte forrige skoleår utviklingsprosjektet "
Yrkesfagmodellen, en time mer fysisk aktivitet i uka for yrkesfagelever". Den ekstra timen var lagt til programfaget, og klassenes faglærere gjennomført aktivitetsøkta. Prosjektet har vært støttet av Helsedirektoratet.

31.8.2015
________________________________________ 
Veiviser i lokalt folkehelsearbeid

Helsedirektoratet har utgitt "Veivisere i lokalt folkehelsearbeid", med blant annet temaer som ernæring og fysisk aktivitet. Her er kunnskapsgrunnlag, lovforankring, forslag til tiltak og gode eksempler.

11.8.2015
________________________________________
Symra barnehage jobber for å bli helsefremmende

Symra barnehage i Eidsberg kommune tar mål av seg til å bli kvalifisert som helsefremmende barnehage i løpet av neste barnehageår. Se handlingsplanen deres her.

8.7.2015
-----------------------------------------------------------------------

"Løp og spis" på Skjønhaug skole

Skjønhaug skole satser på sunn mat og spreke spillopper hver uke.

6.7.2015

....................................................................................................

Idehefte om bevegelsesglede og matglede for barnehager, skoler og skolefritidsordning. Les heftet her. Det kan også bestilles (gratis) fra folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune.

9.12.2014
----------------------------------------------------------------------------

Atten tusen timer - kick-off


Østfold fylkeskommune inviterer kommunene til å delta i utviklingsprosjektet "Atten tusen timer, om helsefremmende barnehager og grunnskoler". Kommunale og ikke-kommunale barnehager og grunnskoler inviteres til å delta i nettverk og utviklingsarbeid. Frist for påmelding er 1.7.2014
Kick-off for prosjektet ble arrangert 11.juni. Nedenfor er presentert innlegg fra samlingen, og artikler og dokumenter som belyser aktuelle temaer.

Erfaringer og nye muligheter, Inger-Christin Torp, leder i Opplæring, kultur og helsekomiteen og styreleder i Østfoldhelsa
Helhetlig psykisk helsearbeid for barn og unge, Bente Hom Sælid, prosjektleder, Sarpsborg kommune
Foreldrene er barnas viktigste ressurs, Elisabeth Strengen Gundersen, leder i FUG
Læring, læringsmiljø og psykisk helse, Ragnhild Schei, psykolog, Sarpsborg kommune
Fysisk aktivitet, egenverdi og verktøy for læring, Birgitte Husebye, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold
Sosial kompetanse og læring, Christine Hassel Kristoffersen, utdanningsleder, Inspiria
Utdanning og  helseulikheter, Annett Arntzen, professor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Merverdi for Kalnes videregående skole ved å være en helsefremmende skole, Torstein Maugesten, rektor
Nytt prosjekt, invitasjon til å delta, Elsie Brenne, prosjektleder/folkehelserådgiver, Østfold fylkeskommune

Notat fra forprosjektgruppen, 18.mars 2014.
Artikkel. Waage T. og Mossige J.; Introduksjon til "Hva i all verden er mobbing"
Artikkel. Ogden T.; Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge


11.6.2014

Strategi for psykisk helsearbeid i videregående skoler i Østfold

Strategien
er et overordnet dokument for videregående skoler i Østfold. Den enkelte skolen skal nå lage sin egen plan for psykisk helsearbeid, basert på egne eksisterende planer og den overordnede planen. Arbeidet koordineres gjennom nettverk for helsefremmende skoler.

Sist oppdatert: 29.03.2017