Helsefremmende barnehager og skoler - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Helsefremmende barnehager og skoler

Feiringer av helsefremmende barnehager og skoler.

Diplom

Til sammen 15 virksomheter er nå godkjente, og starter jobben med å være helsefremmende ambassadører. Følg linken over for å se bilder fra feiringene. I august går det ut invitasjon til andre barnehager og grunnskoler i Østfold til å delta i nettverk for helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler.

1.7.2016
--------------------------------------------------------------

Styremøte i Østfoldhelsa 12.april

11 barnehager og 4 skoler ble godkjent som helsefremmende virksomheter i styremøtet i Østfoldhelsa 12.4.2016. Vi gratulerer.  

12.4.2016
----------------------------------------------------------------
Storsatsing på helsefremmende barnehager og skoler

Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, ni barnehager, fem grunnskoler og åtte videregående skoler jobber sammen om å utvikle
helsefremmende barnehager og skoler.

3.2.2016
-----------------------------------------------------------------
Trivsel i skolen, og Well-being på norsk

Helsedirektoratet har lansert to faglige publikasjoner om psykisk helse og trivsel.
"Well-being på norsk" og "Trivsel i skolen".
Anbefales !!

15.10.2015
------------------------------------------------------------------
Fysisk aktivitet på timeplanen

Elever på fire videregående skoler i Østfold gjennomførte forrige skoleår utviklingsprosjektet "
Yrkesfagmodellen, en time mer fysisk aktivitet i uka for yrkesfagelever". Den ekstra timen var lagt til programfaget, og klassenes faglærere gjennomført aktivitetsøkta. Prosjektet har vært støttet av Helsedirektoratet.

31.8.2015
________________________________________ 
Fagdag Atten tusen timer

Fagdag for ansatte i prosjektbarnehagene og prosjektskolene i Atten tusen timer 11.11.
Innlegg og ideer fra fagdagen blir presentert her.

Anders Bjøru fra Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag snakket om fysisk aktivitet i barnehage og skole.
Barnevakten.no er en organisasjon for barnehage, skole og foreldre og gir råd om barn og medier.
Her er oppskrifter på villmarksbrød og villmarksvafler.

11.11.2015
_______________________________________
Kriterier for helsefremmende barnehager og helsefremmende grunnskoler er samlet i to hefter. Les dem her eller kontakt folkehelseseksjonen for å få tilsendt hefter.

4.9.2015
_______________________________________
Veiviser i lokalt folkehelsearbeid

Helsedirektoratet har utgitt "Veivisere i lokalt folkehelsearbeid", med blant annet temaer som ernæring og fysisk aktivitet. Her er kunnskapsgrunnlag, lovforankring, forslag til tiltak og gode eksempler.

11.8.2015
________________________________________
Symra barnehage jobber for å bli helsefremmende

Symra barnehage i Eidsberg kommune tar mål av seg til å bli kvalifisert som helsefremmende barnehage i løpet av neste barnehageår. Se handlingsplanen deres her.

8.7.2015
-----------------------------------------------------------------------

"Løp og spis" på Skjønhaug skole

Skjønhaug skole satser på sunn mat og spreke spillopper hver uke.

6.7.2015
------------------------------------------------------------------------

Kriterier for helsefremmende barnehager og grunnskoler  vedtatt

Styret for Østfoldhelsa vedtok 27.5.2015 kriterier for helsefremmende barnehager og tilhørende veileder, og kriterier for helsefremmende skoler med veileder. Barnehager, skoler og kommuner oppfordres til å vedta kriteriene og å arbeide for at barnehager og skoler kvalifiserer seg som helsefremmende virksomheter.

2.6.2015
--------------------------------------------------------------------------

Kriterier for helsefremmende barnehager og grunnskoler, med veiledere er nå lagt ut på høring til de virksomhetene som deltar i prosjektet om helsefremmende barnehager og skoler, til kommunene og til andre aktører som på ulike måter har deltatt i utviklingen av kriteriene.
Les høringsbrevet, kriterier for helsefremmende barnehager med veileder og kriterier for helsefremmende grunnskoler med veileder.
Høringsfrist er 15.4.2015

11.2.2015
--------------------------------------------------------------------------

Idehefte om bevegelsesglede og matglede for barnehager, skoler og skolefritidsordning. Les heftet her. Det kan også bestilles (gratis) fra folkehelseseksjonen i Østfold fylkeskommune.

9.12.2014
----------------------------------------------------------------------------

Atten tusen timer - kick-off


Østfold fylkeskommune inviterer kommunene til å delta i utviklingsprosjektet "Atten tusen timer, om helsefremmende barnehager og grunnskoler". Kommunale og ikke-kommunale barnehager og grunnskoler inviteres til å delta i nettverk og utviklingsarbeid. Frist for påmelding er 1.7.2014
Kick-off for prosjektet ble arrangert 11.juni. Nedenfor er presentert innlegg fra samlingen, og artikler og dokumenter som belyser aktuelle temaer.

Erfaringer og nye muligheter, Inger-Christin Torp, leder i Opplæring, kultur og helsekomiteen og styreleder i Østfoldhelsa
Helhetlig psykisk helsearbeid for barn og unge, Bente Hom Sælid, prosjektleder, Sarpsborg kommune
Foreldrene er barnas viktigste ressurs, Elisabeth Strengen Gundersen, leder i FUG
Læring, læringsmiljø og psykisk helse, Ragnhild Schei, psykolog, Sarpsborg kommune
Fysisk aktivitet, egenverdi og verktøy for læring, Birgitte Husebye, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold
Sosial kompetanse og læring, Christine Hassel Kristoffersen, utdanningsleder, Inspiria
Utdanning og  helseulikheter, Annett Arntzen, professor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Merverdi for Kalnes videregående skole ved å være en helsefremmende skole, Torstein Maugesten, rektor
Nytt prosjekt, invitasjon til å delta, Elsie Brenne, prosjektleder/folkehelserådgiver, Østfold fylkeskommune

Notat fra forprosjektgruppen, 18.mars 2014.
Artikkel. Waage T. og Mossige J.; Introduksjon til "Hva i all verden er mobbing"
Artikkel. Ogden T.; Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge


11.6.2014


Med helsefremmende skoler forstår Østfold fylkeskommune skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet.
Det er vedtatt et sett med kriterier for helsefremmende skoler, og en veileder som bidrar til tolkning av kriteriene.

21.2.2014Sluttrapport for helsefremmende skoler

Prosjekt "Helsefremmende skoler 2010-2013" hadde fem resultatmål. Resultater knyttet til hvert av målene er presentert i kortversjonen av sluttrapporten fra prosjektet. Utfyllende rapporter for hvert av resultatmålene kan finnes lenger ned på denne siden.

17.2.2014


Strategi for psykisk helsearbeid i videregående skoler i Østfold

Strategien
er et overordnet dokument for videregående skoler i Østfold. Den enkelte skolen skal nå lage sin egen plan for psykisk helsearbeid, basert på egne eksisterende planer og den overordnede planen. Arbeidet koordineres gjennom nettverk for helsefremmende skoler.

11.11.2013


Kantinekurs

Disse 14 kantinemedarbeiderne, fra videregående skoler, Statens hus, Rygge og Fredrikstad kommuner har valgt å satse på egen utdanning og på et godt kantinetilbud. Etter planen skal de ta eksamen som kokk institusjonshushold neste høst. 
 
25.9.2013

To  nye helsefremmende skoler
Rektor Monica Østby på Borg videregående skole fikk diplomet overrakt av fylkesordfører Ole Haabeth på siste skoledag

diplom

 

Rektor Bjørn Solberg mottar det synlige beviset på at Mysen videregående skole er en helsefremmende skole fra ordfører i Eidsberg og fylkestingspolitiker Erik Unaas.

diplom

24.6.2013
_______________________________________________________________________________

Opplæring, kultur og helsekomiteen vedtok 23.4.2013 kriterier for helsefremmende videregående skoler i Østfold.
12.6.2013
_______________________________________________________________________________

Prosjekt Helsefremmende skoler

Prosjektet avsluttes som prosjekt i juni 2013 og går over i ordinær drift.
Fylkesrådmannen innstiller overfor politikerne i Opplæring, kultur og helsekomiteen at de fire prosjektskolene godkjennes som helsefremmende skoler, og at det opprettes et nettverk for helsefremmende skoler, der også øvrige videregående skoler i fylket inviteres. Dette nettverket kan også senere utvides til å omfatte grunnskoler.

Les skolenes sluttrapport og søknad om å bli godkjent som helsefremmende skole.

Prosjektet har vært evaluert av høgskolen i Vestfold. Les evalueringsrapporten.

Det er også laget flere rapporter fra prosjektet:

Bevegelsesglede I


Bevegelsesglede II


Bevegelsesglede III


Dokumentgjennomgang


Rapport kantiner

(Alle rapportene er pdf-filer)

Sist oppdatert: 13.07.2016