Brøyting og vedlikehold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Brøyting og vedlikehold

Det er ulike krav til brøyting, salting og strøing på de forskjellige veiene på vinteren. Sjekk brøytekartet for de ulike veiene.

Broyting


Østfold fylke er delt inn i 4 vedlikeholdskontrakter. Du kan se hvilken kategori de forskjellige veiene i fylket har i forhold til kravene som stilles til brøyting, salting og strøing på dette brøytekartet

Her vil du også finne kravene til hvor glatt det kan være på de ulike vegine, hvor mye snø som kan ligge på vegen og hvor raskt de skal være brøytet eller strødd. Av hensyn til miljøet forsøker vi å redusere saltbruken på fylkesveiene.

Se kart og  kontaktinformasjon over hvilken entreprenør som har ansvar i ditt område.

Henvendelse om drift og vedlikehold av vegene kan også rettes til Statens vegvesen, Vegtrafikksentralen. på telefonnummer 175.


Sist oppdatert: 04.07.2016