Jernbaneutbygging i Østfold - nyheter - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Jernbaneutbygging i Østfold - nyheter

Tog i fart før Fredrikstad stasjon. Foto: Arne Glomdal

LO og NHO enige om jernbanesatsing

LO og NHOs distriktsrepresentanter i Østfold er hjertens enige om behovet for dobbeltspor gjennom Østfold og satsing på godstrafikk. Det går fram av en felles kronikk de to nå har publisert. NHOs Espen Evensen og LOs Ulf Lervik gjør felles front og krever fortgang i arbeidet, med særlig henvisning til at godstrafikken nå flyttes fra bane til vei.

Les hele sakenÅpent brev til Stoltenberg om InterCity

Full utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekningene mellom Halden, Skien, Lillehammer og Oslo er nødvendig for at hjertet i det norske transportsystemet skal fungere. Dette er det klare budskapet fra fylkesordførerne på Østlandet, som i dag har sendt åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg. (22.11.2012)

Les hele saken


 

Bekymret over gods-nedleggelse

CargoNet (tidligere NSB Gods) har varslet at godsruten mellom Oslo og Malmö legges ned fra 5. desember. - Dette er svært alvorlig for Østfold. Nå er det enda viktigere å jobbe for dobbeltspor til Halden og videre inn i Sverige, sier fylkesordfører Ole Haabeth. Borregaards toppleder deler bekymringen. (23.11.2012)

Les hele saken


 

Sammen for god planlegging av jernbaneutbyggingen

130 sentrale planaktører og politikere var fredag samlet under samme tak med samme mål: raskest og mest mulig effektive planprosesser under utbyggingen av InterCity-triangelet. Det var Østlandssamarbeidet og Jernbaneverket som var vertskap for den store plankonferansen på Plaza Hotel i Oslo sist fredag. 130 deltakere fra bl.a Stortinget, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og Statens vegvesen kom sammen for å finne ut hvordan man best kunne forberede seg til de omfattende planprosessene som vil komme med utbyggingen av InterCity-triangelet. (14.11.2012)

Les hele saken


 

Fornøyde etter stortingshøring

- Jeg har absolutt inntrykk av at Østfolds argumenter ble forstått og lyttet til. Vi har bedt om en dato for ferdigstillelse av dobbelspor på Østfoldbanen, sier fylkesordfører Ole Haabeth etter at en delegasjon fra Østfold tirsdag var på høring i stortingets kommunikasjons- og transportkomité. (07.11.2012)

Les hele saken


 

- Derfor trenger vi full InterCity-utbygging 

I siste nummer av Jernbaneverkets magasin - naturlig nok kalt Jernbanemagasinet - tar fylkesordfører Ole Haabeth som månedens gjest til orde for full utbygging av interCity-triangelet. (23.10.2012)

Les hele saken
 

Sist oppdatert: 05.12.2012