Skoleskyss - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Skoleskyss

Fri skoleskyss avgjøres av hvor langt unna du bor skolen. Dette beregnes automatisk, og du trenger ikke søke. Ved spesielle behov kan du søke om unntak.

Skyssordningen omfatter elever som går på skole i Østfold og som har bostedsadresse i Østfold.  

Skoleskyss i grunnskolen

  • Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2. - 10. klasse).
  • Unntak kan være farlig skolevei og spesielle behov.
  • Fylkeskommunen ved Østfold kollektivtrafikk organiserer og planlegger grunnskoleskyssen i samarbeid med kommunene.
  • Du kan søke om unntak fra km-regelen ved spesielle behov. Ta kontakt med skolen, om du ønsker å søke om unntak fra km-regelen. 


Skoleskyss i videregående skole

  • Elever på videregående skole, som bor mer enn 6 km unna skolen, får automatisk fri skoleskyss, og trenger ikke søke.
  • Du kan søke om unntak fra 6 km regelen ved spesielle behov. Ta kontakt med skolen, om du ønsker å søke om unntak. 
  • Ved skolestart vil de fleste elevene i videregående skoler motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort. Skolekortene deles ut til elevene i løpet av de første skoleukene.

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med transport for å komme til og fra skolen.
For å søke om tilrettelagt skoleskyss må det foreligge en helseattest/funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

Mer informasjon

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker ta kontakt med Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00.

Ved spørsmål om skysstilbudet, hentetider, transportør og lignende ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk  på tlf 69 12 54 70.

Kartgrunnlaget som ligger til grunn er Statens Kartverk.

Sist oppdatert: 24.01.2017