Ledige drosjeløyver - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Ledige drosjeløyver

Ledige drosjeløyver blir normalt ikke annonsert i avisene. Informasjon finner du på denne nettsiden.

 12:04:46Søkere bes benytte vår elektroniske løsning via fylkeskommunens hjemmesider

Ledige drosjeløyver

LEDIG LØYVE I ØSTFOLD TAXITJENESTER AS
B-17 -
ordinært drosjeløyve er ledig fra 22. juni 2017.

B-18 - ordinært drosjeløyve er ledig fra 22. juni 2017.

Søknadsfrist: 30. juni 2017

LEDIG LØYVE I TAXISENTRALEN
B-225 - ordinært drosjeløyve med krav til transport av rullestol er ledig fra 1. oktober 2017
Forutsetter at drosjen er godkjent av Statens vegvesen for transport av rullestol

Søknadsfrist 23. juni 2017


Ledige drosjeløyver blir normalt ikke annonsert i avisene. Informasjon finner du på denne nettsiden.

Søkere bes benytte vår elektroniske løsning via fylkeskommunens hjemmesider


 

Søknad med vedlegg sendes:
Elektronisk med link fra "Drosjeløyver"

Alternativt:
Østfold fylkeskommune,
Samferdselsseksjonen,
Postboks 220,
1702 Sarpsborg.

Manglende dokumentasjon (vedlegg) medfører at søknaden ikke blir behandlet
eller at vilkårene for å få løyve ikke anses å være oppfylt.Sist oppdatert: 22.06.2017
Relaterte artikler