Ledige drosjeløyver - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Ledige drosjeløyver

Ledige drosjeløyver blir normalt ikke annonsert i avisene. Informasjon finner du på denne nettsiden.

 12:04:46Søkere bes benytte vår elektroniske løsning via fylkeskommunens hjemmesider

Ledige drosjeløyver

LEDIG LØYVE I ØSTFOLD TAXITJENESTER AS ? andre gangs utlysning
B-17 -
ordinært drosjeløyve er ledig fra 22. juni 2017.

Søknadsfrist: 2. juni 2017

LEDIG LØYVE I ØSTFOLD TAXITJENESTER AS ? andregangs utlysning
B-18 -
ordinært drosjeløyve er ledig fra 22. juni 2017.

Søknadsfrist: 2. juni 2017

LEDIG LØYVE I ØSTFOLD TAXITJENESTER AS ? andregangs utlysning
B-310 -
ordinært drosjeløyve er ledig fra 22. juni 2017.

Søknadsfrist: 2. juni 2017

LEDIG LØYVER I TAXISENTRALEN AS
Søkere gjøres spesielt oppmerksom på at dette er et utvidet løyve.
B-25 - utvidet drosjeløyve er ledig omgående
Kompetansekravet omfatter minst kompetanse til førerrett for klasse D1

B-196 - ordinært drosjeløyve er ledig fra 16. august 2017.

Søknadsfrist for begge løyvene er 19. mai 2017


Ledige drosjeløyver blir normalt ikke annonsert i avisene. Informasjon finner du på denne nettsiden.

Søkere bes benytte vår elektroniske løsning via fylkeskommunens hjemmesider


 

Søknad med vedlegg sendes:
Elektronisk med link fra "Drosjeløyver"

Alternativt:
Østfold fylkeskommune,
Samferdselsseksjonen,
Postboks 220,
1702 Sarpsborg.

Manglende dokumentasjon (vedlegg) medfører at søknaden ikke blir behandlet
eller at vilkårene for å få løyve ikke anses å være oppfylt.Sist oppdatert: 18.05.2017
Relaterte artikler