Krafttak for kysttorsken - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Krafttak for kysttorsken

Torsken har vært en vanlig fisk langs kysten vår, men bestanden har gått dramatisk ned de siste 20 år. Nå vil fylkeskommunen at torsken skal reddes og er med i et pilotprogram.

Østfold og Vestfold fylkeskommune og de to nasjonalparkstyrene for Ytre Hvaler og Færder har gått sammen med Havforskningsinstituttet, fiskernes organisasjoner, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet for å redde kysttorsken.

Målet er å bidra til en livskraftig bestand av denne viktige arten. Regulering av fiske og forbedring av miljøtilstanden vil stå sentralt i arbeidet.

- Et levende hav er svært viktig for Oslofjorden og Østfold fylkeskommune vil delta i prosjektet med 275.000 kroner fordelt på tre år, forteller leder av næring- og kulturkomiteen Andreas Lervik..

kysttorsk_flickr_Joachim_s_Muller_420

Sist oppdatert: 08.02.2017