Fiskeforvaltning - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fiskeforvaltning

Fylkeskommunen utfører forvaltningsoppgaver etter lov om laksefisk og innlandsfisk.

Fylkeskommunen har forvaltningsansvar for ikke-truede bestander av innlandsfisk. Dette innebærer at fylkeskommunen har ansvaret for å ivareta leveområdene gjennom det regionale areal- og transportplanarbeidet. 

Fylkeskommunen har også ansvar for å levere miljødata til nasjonale databaser, og ivareta hensynet til lokale bestander ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk.

 

Søknader om utsetting av innlandsfisk sendes til fylkeskommunen.

 

Kontaktperson:
Pål Erik Jensen

Barnogfisk_rakke_420
Foto: Terje Rakke, Nordic life
Sist oppdatert: 28.03.2017