Besøk det forhistoriske Rygge! - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Besøk det forhistoriske Rygge!

Vi har skjøttet og skiltet en rekke arkeologiske kulturminner i Rygge. De fleste av dem er fra jernalderen. På skiltene kan du lære om haugbrott, ferdsel, gravskikk og gårdsliv i jernalder, og du kan se fine illustrasjoner og foto av funn fra Rygge.

I løpet av 2013 og 2014 har vi skjøttet og skiltet en rekke arkeologiske kulturminner i Rygge. De fleste av dem er fra jernalderen (perioden fra 500 f.Kr. til 1030 e.Kr.). Disse kulturminnene er nå lett tilgjengelige. På skiltene kan du se fine illustrasjoner og fakta om funn fra Rygge. Ved å oppsøke disse kulturminnene kan du få et innblikk i jernalderens gravskikk, om ferdsel og gårdsliv, om overgangen til kristentro, og andre sider ved livet i jernalder.

Pilegrimsleden gjennom Rygge er også ferdig merket og klar for vandrere. Tradisjonen med pilegrimsferd var viktig i middelalderen (perioden fra 1030-1537 e.Kr.). Ved å følge pilegrimsleden gjennom Rygge - og resten av Østfold - beveger du deg gjennom et landskap som er preget av dem som bodde her i jernalder og middelalder.

Tilretteleggingen er gjort i et samarbeid mellom Rygge kommune, Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren.

Dra ut og avlegg fortiden et besøk!

Gullfunnet, gravfelt
Larkollen camping, gravrøyser
Løkenhaugen, gravfelt
Pilegrimsleden
Gravfeltet i Prestegårdsskogen og Rygge middelalderkirke
Rørskogen, gravfelt
Gravhaug og hulvei ved Smedhusåsen
Steinring og gravfelt i Telemarkslunden
Nær Værne kloster

Se kart!

jernaldergården
Livet på jernaldergården. Dette er en av tingene du kan lære mer om ved å avlegge kulturminnene i Rygge et besøk. Illustrasjon: Arkikon.
Sist oppdatert: 16.01.2015