Kulturmiljøfredning av Store Råholmen, Fredrikstad - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Kulturmiljøfredning av Store Råholmen, Fredrikstad

store_raaholmen2

Fylkeskonservatoren har arbeidet med kulturmiljøfredning av Store Råholmen i Fredrikstad kommune. Kulturmiljøet ble midlertidig fredet 23. oktober 2009 og ligger nå til sluttbehandling hos Riksantikvaren.

Store Råholmen ligger i skjærgården sørvest for Kråkerøy i Fredrikstad kommune. Den har vært midlertidig fredet etter lov om kulturminner siden 23. oktober 2009. Holmen foreslås fredet som et helhetlig kulturmiljø. Begrunnelsen er at det på stedet finnes et særdeles godt bevart og representativt stenbruddsanlegg. Foruten selve bruddet med karakteristiske stenfyllinger, består anlegget av skinnegang, vogner, kran og bryggeanlegg for utskipning. I tillegg består miljøet av et stort antall tilvirkede stenblokker, noe som det er sjelden å finne liggende i selve bruddene. Stenhogging er en svært viktig del av Østfolds industri- og kulturhistorie. Kulturmiljøet på Store Råholmen er således en god representant for den lokale historien, samtidig som det har sterke referanser til verdenshistorien og andre verdenskrig. På holmen finnes i dag ca 260 ferdige blokker, fordelt på 30 ulike typer, hogd på bestilling til Hitlers påtenkte seiersmonument i Berlin. Dette er hulkiler, vindusbrett, prydelementer mm, og er hugget med svært høy grad av presisjon. Store Råholmen er ett av mange stenbrudd rundt Oslofjorden hvor det ble arbeidet med sten til monumentet, men det bruddet som er mest intakt når det gjelder en bevart helhet i produksjonslinjen. Kulturmiljøet er av Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune vurdert til å ha nasjonal verdi. I forbindelse med høringen var det utarbeidet en egen dokumentasjonsrapport, som er å finne via link nedenfor.

Last ned:

Høringsforslag til forskrift

Dokumentasjonsrapport
Sist oppdatert: 05.11.2014