Oldtidsruta - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Oldtidsruta

Bli med på en reise gjennom Østfolds bronse- og jernalder. Følg oldtidsruta og besøk kulturminner som bare venter på at du skal forbløffes over dem.

Ruvende på høyder langs Østfolds kyst og vassdrag ligger bronsealderens imponerende gravrøyser. Under kornåkrenes bølgende overflate finnes spor etter hus og åkrer. I sensommerkveldens vakre solnedgang kommer bronsealderen enda nærmere. Da trer helleristernes motiver frem fra granitten, og lager skyggespill i det lave sollyset.

Oldtidsruta består av tolv kulturminner. Her er helleristninger og gravrøyser fra bronsealder, steinringer og gravfelt fra jernalder. Flere av områdene er tilgjengelig for rullestolbrukere. Ved avkjøring nr. 4 på E6 ligger rasteplassen Solbergtårnet.  Dette er et godt utgangspunkt for turer langs Oldtidsruta.


Vis Oltdidsruta - en reise gjennom Østfolds bronse- og jernalder i et større kartStoppesteder langs OldtidsrutaSolbergtårnet - en unik rasteplass

Et 28 meter høyt tårn gir utsikt over Østfolds spennende kulturlandskap.  
Les mer om Solbergtårnet.Solbergfeltet - avtrykk av bronsealderens tro

To flotte helleristningsberg med skip og vogner, mennesker og dyr livfulle komposisjoner. Motivene på den ene bergflaten er oppmalt med rød farge for at figurene skal være mulig å se. De dype ristningene på det andre berget får stå uten maling.
Les mer om Solberg
 


Hornnes - skjærgårdens beitelandskap

En tur mellom åkerholmer og løvtrær fører frem til et berg med 22 helleristningsskip. Langs stien ligger ruinene av en husmannsplass som ble fraflyttet i 1911.
Les mer om Hornnes


 

Gunnarstorp - gravminner fra bronsealder og eldre jernalder

På toppen av åsen troner den 30 meter i diameter store Gunnarstorprøysa. I terrenget nedenfor ligger steinringer, bautasteiner og lave steinlegginger tett i tett. Rutas vakreste tur i åpent skoglandskap.  
Les mer om Gunnarstorp


 

Steinringene på Hunn - samlingssted i livet og døden i eldre jernalder

De ni steinringene på Hunn er et av Norges flotteste kulturminner. Steinringene har skapt undring og gitt liv til fortellinger i århundrer. Mellom ringene ligger gravrøyser, flatmarksgraver, bautasteiner og spor etter gamle veifâr.
Les mer om steinringene på Hunn


 

Gravhaugene på Hunn - graver fra romertid og vikingtid

Over 60 gravhauger ligger i vakkert beitelandskap med utsyn over fjordarmen Hunnebunn. På gravfeltet fins rundhauger, langhauger, en gravrøys og dype spor etter en hulvei.
Les mer om gravhaugene på Hunn.


 

Begby skole - helleristninger fra bronsealderen

Et bergskjær med helleristninger fulle av liv og røre. Her er båter, vogner, mennesker og en mengde hester. Helleristninger med lignende motiver er laget over store deler av verden til ulike tider.
Les mer om helleristningene ved Begby skole.


 

Begby/ Gullskår - helleristninger i vannkanten og graver i høyden

Begbymannen troner i all sin pakt mellom 170 andre. På høydedraget ovenfor helleristningene ligger gravhauger i klynger innimellom trærne.
Les mer om Begby/Gullskår 


 

Opstad - gravfelt fra bronsealder og jernalder


Dette er et av Østfolds største gravfelt med over 100 gravhauger, to steinringer og en flott bautasteinrekke. Beitende sauer gir en stemningsfull atmosfære.  
Les mer om Opstadfeltet 


 

Kalnes - helleristninger fra bronsealder

 Tett i tett med skip fylt av livfulle padlere er hugget inn i en liten bergflate. 
Les mer om helleristningene på Kalnes


 

Hafslund hovedgård - jernaldergraver og bergkunst fra bronsealder

I Hafslunds herregårdspark ligger det femten gravhauger, den største tjue meter i diameter. Blant vakre eiketrær litt lengre sør, er det hugget helleristninger inn i flere bergflater.
Les mer om kulturminnene ved Hafslund hovedgård 


 

Bjørnstadskipet - Nord-Europas største bronsealderristning


Bjørnstadskipet er et 4,5 meter langt skip hugget inn i en steil bergvegg med utsyn over vakkert jordbrukslandskap.
Les mer om Bjørnstadskipet 


 

Jellhaug - kjempehaugen på Viksletta

Norges nest største gravhaug ligger midt i det flateste Østfold
Les mer om Jellhaug

 

 

Sist oppdatert: 08.01.2014