Solbergtårnet - en unik rasteplass - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Solbergtårnet - en unik rasteplass

Bilister som kjører E6 ved Skjebergsletta møter et nesten 30 meter høyt utsiktstårn, plassert på en rasteplass helt utenom det vanlige.

Tårnet er et landemerke ved innfartsåren til Østfold og Norge, og fra toppen kan du se hvordan fornminnene fordeler seg utover slettelandet. Innen en radius på omtrent en mil ligger kulturminnene som perler på en snor.

Rasteplassen inneholder ulike informasjonstavler, som med store bilder fra kulturminnene skal lokke besøkende ut i landskapet for å oppleve kulturskattene med egne sanser. 

Videre vil en 100 meter lang rampe med en rekke forskjellige ikoner freset ut i stålveggen, konfrontere de besøkende med tiden.

Det er i anlegget lagt sterk vekt på universell utforming, med blant annet heis opp til toppen av tårnet.

Tidligere kjørte bilistene forbi på E6 mellom Oslo og Sverige i høy hastighet uten stans. Nå stopper mange opp og benytter anledningen til å få en spennende opplevelse av kulturminnene i østfoldlandskapet.

Fruktbart samarbeidsprosjekt

Prosjektet ble initiert av Østfold fylkeskommune i samarbeid med Statens vegvesen i forbindelse med at E6 skulle utvides til fire felt. Med på laget ble de to kommunene Sarpsborg og Fredrikstad. 

Seksjon for kulturminner hos Østfold fylkeskommune står for den kulturminnefaglige utformingen av anlegget, mens Østfoldmuseet er trukket inn i videreutviklingen av dette. Det legges opp til en nær sammenheng med tilretteleggingen ute på de kulturminnene stedet peker mot. 

Østfold på det arkitektoniske verdenskartet

Solbergtårnet har som ett av tre norske prosjekter fått plass i prestisjeboka "Contemporary Landscape Architecture" - et verk som legger vekt på vellykket, nyskapende sammenheng mellom landskap og arkitektur verden over.

 
Solbergtårnet


Promote Your Page Too
Sist oppdatert: 09.10.2013
sol220
Finn veien til Solbergtårnet