Industri 4.0 Østfold - digitalisering og robotisering - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Industri 4.0 Østfold - digitalisering og robotisering

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre.
Digitalisering gir store muligheter for vekst og nyskaping i norsk næringsliv. Samtidig er det krevende å tilegne seg kunnskap for å utnytte disse mulighetene. Digitalisering vil føre til endringer i alle sektorer i nærings- og arbeidslivet.

Den fjerde industrielle revolusjonen

Den fjerde industrielle revolusjon dreier seg om sensorers evne til å analysere enorme datamengder raskt, å følge produktene fra opprettelse til etterbruk og om selvlærende datasystemer og roboter. En bedrift kan ikke drive omstillingen til en heldigitalisert industri alene. Det trengs et samarbeid mellom næringslivet og myndighetene, mellom bedriftsledere og fagforeninger, mellom industrinæringen og den digitale næringen.

SINTEF Raufoss Manufacturing har gjennomført en undersøkelse om Østfoldbedrifters forutsetninger innen digitalisering og robotisering.

Østfold fylkeskommune ønsket denne undersøkelsen som et utgangspunkt for videre arbeid med mulighetene som følger av digitalisering for Østfolds næringsliv.

Undersøkelsen

Undersøkelsen blant 116 produksjonsbedrifter, der 35 svarte, viser blant annet: 

  • Få bedrifter har en digital strategi. 
  • Flere bedrifter har aldri vurdert å lage en digital strategi. For bedriftene er det mest nærliggende å vurdere muligheter for digitalisering innenfor drift og vedlikehold.
  • Det er liten oppmerksomhet om digitale muligheter knyttet til utvikling av produkter og markeder. De største barrierene for digitalisering og robotisering er manglende kompetanse om mulighetene og evne til benytte eksisterende data fra produksjonen.
  •  Selv om det er kjennskap til de mest elementære begrepene innen digitalisering og robotisering, er det stort behov for opplæring. Bedriftene peker på at universiteter og høgskoler må tilby opplæring på området.

Vil utnytte mulighetene

Næringsseksjonen vil følge opp undersøkelsen i dialog med næringslivet om hva som bør gjøres i fellesskap for å styrke omstillingen i fylkets næringsliv og utnytte digitaliseringens muligheter for vekst og verdiskaping.

Sist oppdatert: 23.05.2017
Relaterte artikler