Kompetanseforum Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Kompetanseforum Østfold

Er det en ting vi vet om morgendagens arbeidsliv er det at det kommer til å gå fryktelig fort i svingene.
Hvordan kan man forutse hvilken kompetanse man trenger i fremtiden - når fremtiden ankom i går? Hvordan kan utdanningsinstitusjoner henge med og være relevante? Hvordan kan arbeidslivet best få formidlet de behovene de har i dag, og ser at de vil få i morgen?
Kompetanseforum Østfold - regional samhandling, som skal bygge bro mellom utdannings- og arbeidslivsaktører. Vi ruster oss for å møte omstilling og fremtiden!

Kompetanseforum Østfold samler sektorer og organisasjoner fra utdanning og arbeidsliv til en systematisk og samordnet dialog. Et av målene er å utarbeide et kunnskapsbasert og mer treffende grunnlag for lokale analyser, tiltak og satsinger. Denne sektorovergripende satsingen er ment å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel og bringe oss fra tilfeldige utdannings- og karrierevalg til direkte og styrket informasjonsflyt mellom arbeidsmarked, individ og utdanningsinstitusjoner.

Initiativtakere:
Østfold fylkeskommunes opplæring- og regionalutviklingsavdelinger, NHO Østfold, LO Østfold, NAV Østfold, KS Akershus og Østfold og HIØ.

Se mandat og organisering her

Tilgang til relevant og kompetent arbeidskraft er en kritisk faktor for regionens og næringslivets omstillingsevne. Det må arbeides systematisk og strategisk for å forsyne arbeidslivet med rett kompetanse. Ettersom det regionale samfunnet står ovenfor komplekse teknologiske endringer, klimaendringer, flyktningstrøm og aldring er det behov for et bedre samarbeid på tvers av sektorer, kunnskapsdeling mellom involverte aktører og gode system for samhandling. Tverrsektorielle nettverk er helt essensielle, og fylkeskommune vil være motor i dette arbeidet.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi: "Tilgangen på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet skal styrkes gjennom et mer systematisk samarbeid mellom fylkeskommunen og kompetanseaktører som det næringsrettede virkemiddelapparatet, kommuner, partene i arbeidslivet, NAV, studieforbund, fagskoler, universiteter og høyskoler."

Etableringen av Kompetanseforum Østfold har fått ros i stortingsmeldingen Bærekraftige byer og sterke distrikt.

Utviklingsverksteder

Det avholdes utviklingsverksted 24. mai 2017

24.mai braker det løs på vårsamlingen til Kompetanseforum Østfold på Verket Scene i Moss. Det blir en dag med kunnskapspåfyll, diskusjoner og anledning til å bygge nettverk.

Program for samling 24. mai

Kompetanseforum-utviklingsverksted240517

Nyhetsartikkel fra det første utviklingsverkstedet 10. mars 2017

Bilde_utviklingsverksted420
Det ble diskutert flittig på det første utviklingsverkstedet. Arrangementet var fullbooket med over 100 deltakere fra utdanning, politikk, næringsliv og arbeidsliv.

Har du noen spørsmål?

Kontakt koordinatoren Elena Rosnes: elenavr@ostfoldfk.no, mob. 91607692

Sist oppdatert: 15.05.2017