Næringsriket Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Næringsriket Østfold

Menneskedukker på circuitboard. Foto:Shutterstock

Næringsriket Østfold er et partnerskap som består av 21 likeverdige partnere. Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold.


Hva skal partnerskapet gjøre
Det er vedtatt et rammeprogram for partnerskapet. Programmet beskriver hvilke innsatsområder som partnerskapet skal jobbe med. Disse er:

  • Skape vekst for eksisterende bedrifter
  • Skape flere levedyktige nyetableringer
  • Tiltrekke virksomheter utenfra Østfold

"Strategisk tempel" er partnerskapets strategiske verktøy.

Disse er med
Østfold fylkeskommune, NHO Østfold, Moss kommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Eidsberg kommune, Halden kommune, Askim kommune, Innovasjon Norge, Høgskolen i Østfold, LO Østfold, Halden næringsråd, Fredrikstad næringsforening, Moss industri og næringsforening, Næringshagen Østfold, Østfold bondelag, NAV Østfold, Sarpsborg og Rakkestad næringsforening, Norges forskningsråd, Fylkesmannen i Østfold og Smart Innovation Østfold AS.

Partnerskapet ble etablert i 2016.

Partnerskapsavtale
Partnerskapet har underskrevet en partnerskapsavtale som beskriver hvordan partnerskapet skal arbeidet. 


Har du spørsmål?

Ta kontakt med Trine Moe, tristo@ostfoldfk.no, M: 915 12 383

Foto: Shutterstock

Sist oppdatert: 22.02.2017