Våre tjenester - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Våre tjenester

Våre tjenester omfatter:

  • Hjelp til næringslivet i strategiske spørsmål 
  • Samarbeid med andre offentlige myndigheter, næringslivets organisasjoner, kompetansemiljøer og regionale samarbeidsorganer for å ivareta næringslivets interesser
  • Støtte til innovative prosjekter 
  • Støtte og råd til nettverks- og klyngeutvikling
  • Støtte til grundere med vekstpotensial
  • Veiledning til prosjektutvikling
  • Råd i forbindelse med søknader til Forskningsrådet, Regionale forskningsfond, Interreg og EU
  • Vi er del av Oslofjordfondssekretariatet

 

Her finner du en oversikt over viktige kriterier for å kunne motta støtte til næringsutvikling fra Østfold fylkeskommune:  sjekkliste

Nyttige lenker:

Aktuelle planer og utredninger

Disse planene kan du også få tilsendt dersom du henvender deg til sekretariatet.

Sist oppdatert: 29.06.2017