Rullering av regional plan for kultur 2018-2021 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Rullering av regional plan for kultur 2018-2021

Østfold fylkeskommune har startet arbeidet med rullering av Regionalplan Kultur 2018 - 2021 for Østfold.

Regional kulturplan skal inneholde målsettinger, prioriteringer og handlingsprogram for arbeidet med kulturfeltet i Østfold og forene statlig, fylkeskommunal og kommunal politikk og virksomhet. Den tar utgangspunkt i mål og strategier i fylkesplanen «Østfold mot 2050». Planen er tematisk avgrenset ved at museene behandles i Kulturminneplanen for Østfold som skal rulleres i 2018, og ved at idrett behandles i Regionalplan Fysisk aktivitet som rulleres samtidig med kulturplanen.

En rullering tar utgangspunkt i gjeldende Regionalplan kultur 2010 - 2013.
Vi ønsker derfor å rette spesiell oppmerksomhet mot erfaringene med gjeldende plan, samt endringer og nye hensyn planprogrammet bør ta høyde for.

Har du innspill?

Vi tar gjerne i mot innspill til planen allerede nå. Den formelle høringsrunden kommer senere.

Send oss gjerne dine innspill på dette skjemaet.

Ønsker dialog om regionteater

Hvordan skal fylket få et best mulig regionteater? Det spørsmålet håper næring og kulturkomiteens leder Andreas Lervik mange vil fortsette å engasjere seg i framover.

26. april 2017  behandlet politikerne i næring og kulturkomiteen saken som redegjorde Østfold kulturutviklings (ØKU) samlede virksomhet. I saken ble det også pekt på hvilke retningsvalg og satsingsområder som blir viktige for ØKU framover.

- Når vi nå har dette vedtaket på plass, vil jeg ta initiativ til et dialogmøte hvor alle aktører kan bidra og komme med innspill. Vi har alle et felles mål: Vi skal styrke scenekunsten i Østfold, og vi ønsker et regionteater, sier leder for næring og kulturkomiteen, Andreas Lervik.

Se nyhetsartikkel og vedtak fra komiteen 26. april 2017
Inviterer til dialogmøte om regionteater 7. juni
Kulturdebatt på Litteraturhuset 22. mai 2017 (ny nettside

Vedlegg

 

Sist oppdatert: 20.06.2017