Rabattordningen KODE - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Rabattordningen KODE

Er du skoleelev eller student mellom 13 og 25 år og bosatt i Østfold? Da kan du få koderabatt på aktiviteter og arrangementer i fylket, men du må undersøke de ulike rabattordningene selv

De finner du på hjemmesiden til følgende virksomheter:

 • Det Norske Blåseensemble
 • Fylkesgalleriet Punkt Ø
 • Østfold kulturutvikling
 • Østfoldmuseene
 • Viken filmsenter

Som ungdom i Østfold får du også gratis eller svært billige billetter til arrangementer i:

 • UKM
 • UKM fylkesmønstring
 • Barnas verdensdager
 • Ufestival
 • Kulturverket

Ordningen gjelder ikke:

 • Det er ikke en rabattordning for buss eller annen transport.
 • Det gjelder ikke kino, badeanlegg eller andre private aktører som ikke mottar støtte fra Østfold fylkeskommune.

Kulturkortet KODE:

Kulturkortet KODE for ungdom ble avviklet som nasjonal ordning fra 2015. Østfold fylkeskommune har videreført ordningen som en rabattordning der virksomheter med støtte fra fylkeskommunen skal gi ungdom mellom 13 og 25 en rabatt på betalte arrangementer. 

Sist oppdatert: 28.03.2017