Kulturvirksomheter vi støtter - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Kulturvirksomheter vi støtter

Østfold fylkeskommune har store andeler i disse kulturvirksomhetene:

 Utstilling på Punkt Ø

Punkt Ø  er et fylkesgalleri med aktiviter i alle deler av Østfold. Formålet er å fremme kunnskap om norsk og internasjonal kunst ved å arrangere utstillinger, festivaler og biennaler.

Østfoldmuseene - En konsolidert museumsstiftelse bestående av Borgarsyssel Museum, Folkenborg museum, Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger, Moss by- og industrimuseum, Haldenvassdragets Kanalmuseum, Kystmuseet Hvaler, Storedal kultursenter, Museumstjenesten, Østfold fylkes billedarkiv og Trollull fellesmagasin.

Det Norske Blåseensemble ble opprettet  som en sivil stiftelse 1. januar 2003, etter at Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet ble nedlagt. Østfold fylkeskommune og Halden kommune er stifterne, og deler på 30% av det offentlige tilskuddet. Staten, v/Kultur- og Kirkedepartementet står for  de resterende 70%.

Viken Filmsenter AS ble etablert av fylkeskommunene Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus i juni 2011. De fire fylkene eier 25% av selskapet hver. Filmsenteret er nettverksbasert med avdelingskontorer i hvert fylke. Filmsenteret skal ivareta den regionale rollen i norsk filmpolitikk, og forvalter både statlig produksjonsstøtte og utviklingsmidler, samt fylkeskommunale driftsmidler.
Sist oppdatert: 10.10.2013