Østfold kulturutvikling - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Østfold kulturutvikling

Østfold kulturproduksjon er en fylkeskommunal virksomhet under Østfold fylkeskommune.

Østfold kulturutvikling formidler og produserer kunst og kultur under målsettingen at flest mulig mennesker i Østfold skal få delta i opplevelsene. 

De fleste av oppgavene er et samarbeid mellom staten og alle kommunene i Østfold.

Hovedoppgavene er:

  • Den kulturelle skolesekken for grunnskole og videregående skole
  • Fylkesmønstring av UKM
  • Utvikling av et kulturhusnettverk
  • Kode, Kulturkort for ungdom
  • Opera Østfold


Les mer på nettsidene til Østfold kulturutvikling.

Sist oppdatert: 29.06.2016