Østfold musikkråd - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Østfold musikkråd

Østfold fylkeskommune gir årlig støtte til Østfold musikkråd.

Østfold musikkråd ble etablert i 1882 og er en paraplyorganisasjon for musikklivet i Østfold. Østfold musikkråd er fylkesledd av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. Kontoret er plassert på Kråkerøy i Fredrikstad sammen med Østfold kulturutvikling.

Østfold musikkråd er en faglig og musikkpolitisk interesseorganisasjon samt et musikkfaglig studieforbund.

Østfold fylkeskommune støtter organisasjonen ved å gi årlige tilskudd til drift, aktivitet og prosjekter. Fylkesorganisasjonene som er medlem i paraplyorganisasjonen, søker årlig om tilskudd til sine aktiviteter og prosjekter gjennom Østfold musikkråd.

Østfold

For mer informasjon kontakt gjerne vår saksbehandler Stein Cato Røsnes per e-post.


Du kan lese mer om organisasjonen på Østfold Musikkråds egne nettsider.

Sist oppdatert: 18.02.2016