Østfold barne- og ungdomsråd - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Østfold barne- og ungdomsråd

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for over 40 barne- og ungdomsorganisasjoner i Østfold. Østfold fylkeskommune gir prosjektstøtte og drifts- og aktivitetstilskudd direkte til medlemsorganisasjoner i ØBUR.

Det er kun organisasjoner som er medlemmer i Østfold barne- og ungdomsråd som kan søke støtte. Organisasjonene må hvert år sende inn protokoll fra årsmøte, revidert regnskap, budsjett og årsmelding for å være berettiget til tilskudd. Dette må du ha klart når du skal benytte søknadsskjemaene.

Husk å lese det reglementet nøye før du søker.

I de elektroniske søknadsskjemaene for drifts- og aktivitetstilskudd og prosjektstøtte fremkommer det hvilke vedlegg/hva slags dokumentasjon som må legges ved. Husk å lese reglementet nøye før du søker.

Østfold Barne- og Ungdomsråd er en egen juridisk enhet.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver Robin Braathen.

Sist oppdatert: 15.05.2017