Støtte til kulturproduksjoner - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Støtte til kulturproduksjoner

Du kan søke to ganger i året: 15. mars og 15. oktober.

Fylkeskommunen gir prosjektstøtte til tiltak rettet mot det kompetente kunstmiljø eller prosesser der det kompetente kunstmiljø utgjør en viktig del. De årlige bevilgningene er på omtrent 2.1 millioner.

Hvem kan søke?

Kompetente kunstfagmiljøer innen alle kunstgenre. Virksomheter som allerede får faste driftstilskudd fra Østfold fylkeskommune, kan ikke søke på ordningen.

Kontakt gjerne vår saksbehandler Svein-Helge Treimo for informasjon.

Slik søker du

Det er to søknadsfrister: 15. mars og 15. oktober.

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema

I søknaden beskriver du ditt prosjekt med følgende:

  • Prosjektbeskrivelse som kort og klart redegjør for innhold, målgruppe og formål
  • Tid og sted/ produksjonsplan
  • Budsjett
  • Finansieringsplan
  • Søknadssum
  • Prosjektbeskrivelse og detaljert budsjett vedlegges søknaden

Du kan søke før bekreftelse fra vertskommune foreligger, men fylkeskommunens støtte utløses først når endelig bekreftelse foreligger. Fylkeskommunen utbetaler halvparten av støtten ved produksjonsstart og resterende halvpart når prosjektet er gjennomført og regnskap og rapport er sendt fylkeskommunen

Hvordan vet jeg om jeg har fått støtte?

Alle søknadene vurderes av en fagkomite ved fylkeskultursjefen. Ved behov kan komiteen kompletteres med relevant fagkompetanse. Endelig vedtak gjøres av Næring og kulturkomiteen.  

Etter at tildelingen er gjort får du melding direkte til deg. 

Retningslinjer for støtten

Før du søker bør du lese utfyllende retningslinjer.

Sist oppdatert: 20.10.2016