Den kulturelle skolesekken i Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Den kulturelle skolesekken i Østfold

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen og videregående skole får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Østfold kulturutvikling har det helhetlige, kunstneriske og pedagogiske ansvaret for innholdet i Den kulturelle skolesekken i Østfold. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.

Østfold kulturutvikling forsøker å sikre at

  • 33.000 barne- og ungdomsskoleelever, samt 10.000 elever ved fylkets videregående skoler får et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Hver skole skal ha en egen kulturkontakt, og de er et viktig ledd i arbeidet med å sikre best mulige møter mellom elever og kunstnere. Alle kulturkontakter og rektorer inviteres årlig til en felles møteplass "Kreativ Arena". Her har skolen mulighet til å påvirke innholdet og utvikling av Den kulturelle skolesekken.

Målene og prinsippene for arbeidet er nedfelt i St. meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken, og Stortingets behandling av denne meldingen.

Sist oppdatert: 20.10.2016