Kultur og idrett - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Kultur og idrett

Websidebilde_kultur og idrett

Fylkeskommunen har et bredt engasjement innen kultur- og idrettslivet i Østfold.

Innen kulturområdet finner du:

Østfold kulturutvikling
Østfold kulturutvikling har fire avdelinger: Bibliotekutvikling Østfold, Scenekunst Østfold, Kulturformidling Østfold og Ung Kultur Østfold. 
Østfold kulturutvikling ble opprettet 1. mai 2012 og er en sammenslåing av daværende Østfold teater, Østfold fylkesbibliotek og Østfold kulturproduksjon

Bibliotekutvikling Østfold  utvikler fremtidsrettede løsninger for biblioteksektoren og gjennomfører nasjonale mål og føringer. Oppgaver er å styrke folkebibliotekene og stimulerer til samarbeid. Andre sentrale oppgaver er kompetanseutvikling og rådgivning. Alle bibliotekene i Østfold har felles søkeportal og lånesamarbeid. Bibliotekutvikling jobber også med digital formidling og utvikling av bibliotekenes digitale tjenester.

Fra forestillingen Edvard. Foto Trine Sirnes

Scenekunst Østfold  er et samarbeid mellom Staten, Østfold fylkeskommune og de fleste kommunene i Østfold. De produserer egne forestillinger for voksne og barn, gjør samproduksjoner med frie grupper og produsenter, og er et kompetansesenter for hele regionen.

Kulturhusnettverk fra Katzenjammer

Kulturformidling Østfold har ansvar for kunst og kulturformidling innenfor Den kulturelle skolesekken, Kulturdråpen, Kulturhusnettverk Østfold, barnehagekonserter, og deler av Den kulturelle spaserstokken, og setter opp alt fra store forestillinger i kulturhus til nære møter i klasserom.

Ung kultur Østfold har ansvar for ulike satsninger rettet mot barn og ungdom: Fylkeskulturmønstringen, Kodekortet, ung kulturressurs og arrangerer også festivalen Barnas Verdensdager.

Fra Nabucco. Foto Stein Johnsen Halden Arbeiderblad

Opera Østfold har hatt spektakulære operaforestillinger som Aurora, Trubaduren, Turandot, Carmen og Nabucco på Fredriksten festning i Halden. En stadig økning i antall publikum har gjort Opera Østfold til den største aktøren innen utendørsopera i Norge. Opera Østfold var tidligere en del av Østfold kulturutvikling, men er nå egen virksomhet og er lokalisert i Halden.

Østfold fylkeskommune har også store andeler i Punkt Ø, Det norske Blåseensemblet, Viken filmsenter og Østfoldmuseene.

I forbindelse med våre tjenester, tilskudd- og støtteordninger yter vi råd og veiledning til kommune, organisasjoner samt enkeltpersoner.

Kontakt oss

Fylkeskultursjef Toril Mølmen

Spesialrådgiver kultur Svein Helge Treimo

Spesialrådgiver idrett Stein Cato Røsnes

Sist oppdatert: 04.05.2017