Internasjonalt kultursamarbeid - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Internasjonalt kultursamarbeid

Østfold fylkeskommune samarbeider med Sverige om kunst og kultur. I tillegg deltar fylkeskommunen i EUs kulturprogram.

Samarbeid med Sverige

Utviklingsprosjekter og nettverksbygging innen kultur mellom Västra Götalands regionen, Landstinget i Värmland, Hedmark og Østfold fylkeskommuner.

I tillegg til disse utviklingsprosjektene er det også samarbeid mellom Västra Götalands regionen, Landstinget i Värmland og Østfold fylkeskommune vedørende kunst og kunstformidling.

Kontakt vår saksbehandler Svein-Helge Treimo for mer informasjon.


EUs kulturprogram Creative Europe

Fylkeskommunen skal delta i Kompetansehevingsprogrammet til Creative Europe.
Kontakt vår saksbehandler Svein-Helge Treimo for mer informasjon.

Sist oppdatert: 16.01.2013