Støtte til oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Støtte til oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter

Private videregående skoler kan som om støtte til tettere oppfølging av elever med svake grunnleggende ferdigheter i videregående opplæring i 2014. Søknadsfristen er 1. mai.

Ordningen er en del av satsingen Ny Giv, og det er fylkeskommunene som mottar tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet. Søknad skjer til fylkeskommunene.

Søknad sendes:
Østfold fylkeskommune
Opplæringsavdelingen
v/Marianne Løvli
Pb 220
1702 Sarpsborg

Har du spørsmål kontakt gjerne rådgiver Marianne Løvli ved Opplæringsavdelingen på epost marwem@ostfoldfk.no eller telefon 952 89 381.

Les mer om ordningen hosUtdanningsdirektoratet
Sist oppdatert: 24.04.2014