Tilskudd til politiske partier - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tilskudd til politiske partier

Tilskudd til de politiske partienes fylkesgrupper skjer i februar.

Tildelingsramme

Tilskuddsordning til de politiske partienes fylkestingsgrupper er på omtrent kr 720.000.
Cirkastørrelser - kan variere fra år til år.

Disse er tilskuddsberettiget

De politiske partienes fylkestingsgrupper.

Søknadsfrist:

Tildelingen skjer automatisk og på grunnlag av størrelsen på statstilskuddet til de politiske partiene.
Tildeling skjer i februar.

Kontaktperson

Anne-Lise Kristoffersen, Kommunikasjonsstaben.

Sist oppdatert: 25.05.2011