Integreringsarbeid blant innvandrere - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Integreringsarbeid blant innvandrere

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling. Tilskuddsordning i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det er i statsbudsjettet vedtatt at fra 2015 skal ordningen overføres fra fylkeskommunene til 20 store kommuner. I Østfold gjelder det Sarpsborg og Fredrikstad.

Det er foreløpig ikke sagt noe om hvorvidt de to kommunene også skal ivareta organisasjoner og tiltak i andre kommuner.

All rapportering som gjelder 2014 skal følge gammel ordning, og sendes til fylkeskommunen.

Rapport på tilskudd sendes på det aktuelle rapporteringsskjemaet. Det er viktig å fylle ut regnskap for tiltaket i rapporteringsskjemaet. Utbetaling av tilskudd til tiltak gjøres på bakgrunn av innsendt rapport.

Årsrapport for organisasjoner som har fått støtte til drift sendes, med vedlegg på det aktuelle skjemaet. Organisasjoner som ikke leverer tilfredsstillende årsrapport vil bli krevd tilbakebetaling av tilskuddet.

Siste frist for rapportering er 15.2.2015

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratets retningslinjer for støtte til drift eller tiltak

Kontaktperson

Er det noe du lurer på rundt tilskuddene så ta gjerne kontakt med Folkehelseseksjonen ved Elsie Brenne, telefon 69 11 70 00.

Sist oppdatert: 26.02.2016