Tilskudd og priser - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tilskudd og priser

Det finnes ulike tilskudd, priser og støtteordninger du kan søke på.

Tittel på tilskudd eller pris

Søknadsfrist

Bedriftsnettverk: Støtte til utvikling av nettverk som skaper arbeidsplasser og omsetning i næringslivet  
Fagskoleutdanning helse- og sosialfag (ny nettside) 15. mars og 5. oktober
Festivalstøtte (tre-årig)  1. september
Fredede bygninger og anlegg, samt kystkultur 
Verneverdige bygninger og anlegg
15. november
Friluftsliv og vilttiltak Ulike frister
Funksjonshemmedes organisasjoner 15. mars
Helsefremmende skoler - Prosjekt RØRE 6-19
Tilskudd til bevegelsesglede, matglede og læring
28. april
Integreringsarbeid blant innvandrere 
Fra 2015 ble ordningen overført fra fylkeskommunen til  Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune. 
Internasjonale prosjekter Se den enkelte ordning
Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg 1. mars
Kulturbygg og arenaer 1. oktober
Kulturproduksjon støtte (Tidligere "Prosjektstøtte kunstfag") 15. mars og 15. oktober
Kultur og idrett 
Lokale trafikksikkerhetstiltak 31. desember
Politiske partier Tildeling i februar
Reisestipend for kunstnere Hvert andre år
Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler) 15. mars 2017
 
Spillemidler - idrettsanlegg og friluftslivsanlegg 01.10 til kommunen
Spillemidler - lokale og regionale kulturbygg Sjekk fristene i din kommune
Studieforbund - støtte til voksenopplæringstiltak for særskilte målgrupper 1. mars
Tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold Løpende
Turskiltprosjekt 15. februar
Østfoldprisen - Østfold fylkeskommunes hederspris 15. oktober
Årets lærebedrift 15. januar
Årets lærling/lærekandidat 31. desember
I aktuelle sammenhenger skal det gis informasjon om støtten fra fylkeskommunen, for eksempel på hjemmesider, brosyrer, program med mer. Du finner vår grafiske profilmanual og logoer til nedlasting på denne siden.  
Ny tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer Løpende

Sist oppdatert: 12.07.2017