Ut på tur, aldri sur - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Ut på tur, aldri sur

Hvordan er det å åpne tunge dører når du går med krykker? Ta bussen i rullestol? Gå i butikken med barnevogn? Det har fylkeordføreren og fylkesmannen testet ut. Se filmen.

I forbindelse med at Østfold er pilotfylke for universell utforming, kom ønsket om å lage en informasjonsfilm.  Filmen skulle sette fokus på de enkle tingene man kan gjøre for at hverdagen skal bli lettere for mennesker med funksjonsnedsetttelser.

Fylkesmannen i Østfold Anne Enger og fylkesordfører Ole Haabeth stilte sporty opp. Oppdraget de fikk var å planlegge en reise. Alt fra bestilling av nytt pass, til innkjøp av koffert og innsjekking på flyplassen ble testet. Underveis måtte de prøve å bruke krykker, rullestol og barnevogn, være svaksynt  samt ha problemer med hørselen.

- Det gir en spesiell opplevelse å bli satt i en situasjon der det er vanskelig å ta seg frem, noe vi uten funksjonsnedsettelser ikke trenger å tenke på til daglig, sier Haabeth. Han håper filmen kan være med å bida til å sette fart på arbeidet med tilgjengeligheten i Østfold.

Filmen hadde førpremiere på en konferanse 1. mars, der temaet var å presentere de muligheter og utfordringer som ligger i det samarbeidet som må til for at vi skal nå målet om et universelt utformet Norge. Arrangør av konferansen var pilotfylkeprosjektet, Planforum Østfold og Fylkesrådet for funksjonshemmede.
Østfold - pilotfylke
Østfold er pilotfylke for universell utforming fra 2010 til 2012. Det betyr at vi skal jobbe systematisk med å utvikle universell utforming som en regional strategi. Det er Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold som har ansvar for prosjektet. I løpet av prosjektperioden vil det bli arrangert en rekke seminarer og kurs for å øke kunnskap om universell utforming på ulike områder.
Sist oppdatert: 18.05.2011