Sosiale medier for alle - prosjekt Nettborger - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Sosiale medier for alle - prosjekt Nettborger

Østfold fylkeskommune var deltaker i prosjektet Sosiale medier for alle - Nettborger, som så på hvordan sosiale medier kan gis universell utforming.

Nettbruker med hørselshjelpBruken av sosiale medier som Facebook, Twitter, blogger og lignende vokser stadig. Men bruken er ikke like enkel for alle. Ulike utfordringer møter nettbrukere som for eksempel har problemer med syn, bevegelser, koordinering eller annet.  

Behovet for ny kunnskap om utforming, tilgengelighet og brukskvalitet av de nye nett-tjenestene er stort. En rekke aktører gikk sammen om prosjektet Nettborger.  I Nettborger-prosjektet fokuserte vi på hvordan sosiale medier kan utformes på en universell måte.

Prosjektet startet opp høsten 2010 og ble avsluttet våren 2012. Forskningsrådets program IT Funk delfinansierte prosjektet.

Spørreundersøkelse

Noe av det første prosjektet gjorde var en spørreundersøkelse, der 100 personer med ulike funksjonsnedsettelser delte sine erfaringer med bruken av sosiale medier. Tilbakemeldingene var spennende og satte fingeren både på ulike utfordringer, men også at sosiale medier kan gi en merverdi for mennesker med nedsatt funksjosnevne.

Brukertester

Høsten 2011 ble det gjennomført brukertester av to ulike tjenester. Det var fylkeskommunens elektroniske karriereveileder Minutdanning.origo.no samt webapplikasjonen Braillebook. Sistnevnte er et grensesnitt til Facebook, spesialtilpasset døvblinde som bruker ulike hjelpemidler.

Facebook-kurs

Både spørreundersøkelsen og brukertestingene gav tilbakemelding om behov for opplæring. Det ble derfor laget et to timers kurs i bruken av Facebook for nettbrukere med sterk synshemming. Tilbudet var populært og kurset ble raskt fulltegnet.

Testet apper

Smarttelefoner brukes i økende grad for å utnytte sosiale medier. Vi gjennomførte derfor en ekspertvurdering av noen apper (Facebook, Twitter og Hootsuite) på iPhone og Android:

Forskningsmetoder

På den mer forskningsbaserte delen av prosjektet Utviklingsmetoder så vi på hvordan universell utforming kan integreres i eksisterende forskningsmetoder som SKRUM og vannfall:

 

Partnere i prosjektet

Sist oppdatert: 30.04.2012