Brukerråd og utvalg - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Brukerråd og utvalg

Flerkulturelt råd, eldrerådet, fylkesrådet for funksjonshemmede, administrasjonsutvalget og ungdommens fylkesråd. Østfold fylkeskommune har fire brukerråd som skal sikre at synspunkter til ungdommer, eldre, funksjonshemmede og personer med innvandrerbakgrunn blir inkludert i det politiske arbeid.

Brukerrådenes oppgave er å styrke mangfoldet i lokaldemokratiet gjennom å være rådgivende overfor fylkeskommunens politikere. Rådene kan enten bli bedt om å uttale seg om politiske saker, eller på egen hånd velge å involvere seg i saker de mener er viktig for sine respektive brukergrupper.

Eldrerådet og fylkesrådet for funksjonshemmede er lovpålagte råd som alle fylkeskommuner skal ha. Ungdommens fylkesråd og flerkulturelt kontaktutvalg er opprettet av fylkestinget i Østfold.


Sist oppdatert: 27.10.2015